Små forskjeller

NHO-sjef Kristin Skogen Lund vil ha økte forskjeller.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund vil ha økte forskjeller. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener lønnsforskjellene i Norge er litt for små.

DEL

KOMMENTARDette var noe av budskapet hennes på den store Fafo-konferansen fredag. NHO-sjefen viste til en fersk OECD-rapport, som hun tolker dit hen at det ikke lønner seg nok å tilegne seg ny kompetanse her til lands. Kristin Skogen Lund advarer derfor mot å presse lønnsstrukturen enda mer sammen.

– Snarere ser vi at Norge trolig tåler noe høyere lønnsforskjeller og flere midlertidige ansettelser, fordi vi tror det vil føre til økt verdiskapning og derfor også bedre velferd, sier Kristin Skogen Lund til avisen Klassekampen. På den annen side mener NHO-sjefen det er bra at vi her til lands har lave lønnsforskjeller, og hun innrømmer at Norge ikke bør ha «så mye» høyere ulikhet. Bare litt, altså.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Ap-leder Jonas Gahr Støre argumenterer ofte med at små forskjeller gir større økonomisk vekst. Også han bruker en OECD-rapport som sannhetsvitne. Her er konklusjonen at den lange trenden med økende forskjeller i inntekt i en rekke land har skadet den økonomiske veksten. Også i Norge har det vært en svak tendens til økende forskjeller over mange år, men trenden stoppet opp og snudde i perioden etter 2005. Den rødgrønne regjeringen kan ta noe av æren for dette, siden skattereglene ble gjort litt mer omfordelende. I tillegg sørget fagbevegelsen for å gi dem med lav inntekt størst prosentvise lønnstillegg.

Skattelettelsene under Høyre/Frp-regjeringen har ført til økte forskjeller. Det har skjedd gjennom reduksjonen i formuesskatten, som har gitt størst lettelser til de rikeste blant oss. Formuesskatten har riktignok noen klare ulemper siden den er særnorsk og bare rammer norske bedriftseiere, men det er en annen diskusjon. Det sentrale er at motstanderne av formuesskatt ikke har noe alternativ som virker like godt som fordelingspolitisk instrument.

Vi kommer ikke så langt i debatten om lønnsforskjeller når NHO-sjefen og Ap-lederen slår hverandre i hodet med hver sin OECD-rapport. Forvirringen blir bare større. Da kommer vi kanskje lengre med sunn fornuft. Den norske og nordiske samfunnsmodellen med relativt små forskjeller hylles av stadig flere eksperter og politikere verden rundt. Næringslivet, fagbevegelsen og myndighetene i Norge har i årevis samarbeidet på en unik måte. Fagbevegelsen har vist ansvar gjennom å la konkurranseutsatt industri legge malen for moderate lønnsoppgjør. Lønnstakerne har samtidig fått sin del av verdiskapningen.

Det har skapt tillit, som i neste omgang har ført til økt verdiskapning. Nøkkelen for å lykkes har vært små lønnsforskjeller.

Forvirringen blir bare større.

Artikkeltags