Smarte skattegrep

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har flere skattelettelser på lur.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har flere skattelettelser på lur. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen lover ytterligere skattelettelser. Det er ingen overraskelse. Mer interessant er det å se på innretningen.

DEL

KOMMENTARVG kunne nylig avsløre deler av regjeringens skatteopplegg. Lavere formuesskatt, lavere selskapsskatt og en ny toppskatt skal være de tre viktigste grepene. VG hevdet at formuesskatten blir satt ned med 1,3 milliarder kroner og la vekt på at dette nok en gang vil komme de rikeste til gode.

Etter det vi forstår vil kuttet i formuesskatt bli på under en milliard. Fokuset blir også feil, for de store skattelettelsene vil komme alle bedriftene til gode. Selskapsskatten blir nemlig redusert fra 27 til 25 prosent, og det innebærer en lettelse på over fem milliarder kroner.

Formuesskatten er et godt fordelingspolitisk instrument, men den store svakheten er at den bare gjelder for norske eiere. Alternativet kan være en statlig eiendomsskatt, men det er det bare et fåtall politikere som har sans for.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Det er bred politisk enighet om at selskapsskatten må settes ned, for på dette feltet har Norge tapt terreng internasjonalt. Samtidig er det er faktum at redusert selskapsskatt vil føre til økte investeringer, noe som i neste omgang stimulerer til økonomisk vekst. «Problemet» er at skatten på alminnelig inntekt da også bør settes ned, og det kommer regjeringen til å foreslå. Motstykket er imidlertid at det innføres en ny trinnvis toppskatt. Den vil slå progressivt ut slik at de rikeste blir tatt hardere.

Det hører også med til historien at regjeringen, etter det vi forstår, vil gi store lettelser for lavtlønte og mange i kategorien folk flest. Regjeringen kan da ikke lenger beskyldes for å gi mest i skattelettelser til dem som har mest fra før. Regningen for redusert selskapsskatt kommer ikke før i 2017. Derfor blir det rom for å senke personskattene allerede neste år.

Baksiden av medaljen er at store skattelettelser vil svekke det offentliges muligheter til å finansiere viktige fellesoppgaver. Det er mulig å lage en skattereform uten netto skattelettelser. Utfordringen er manglende vilje til å stramme skatteskruen på andre områder for å veie opp for redusert selskapsskatt. Arbeiderpartiet har foreløpig ikke noen svar i så måte, og regjeringens ventede grep vil gjøre denne jobben enda vanskeligere.

Vi merker oss med interesse at KrF og Venstre legger seg på en mye mildere tone enn det som var tilfellet i fjor. Både regjeringen og støttepartiene har tydeligvis lært av fjorårets tumulter om skatt. KrF-leder Knut Arild Hareide bruker karakteristikken «ikke så halvgærnt». Da må regjeringen ha tatt noen relativt smarte skattegrep.

Baksiden av medaljen er at store skattelettelser vil svekke det offentliges muligheter til å finansiere viktige fellesoppgaver.

Artikkeltags