Søndagsåpne butikker

Spørsmålet om søndagsåpne butikker vekker strid.

Spørsmålet om søndagsåpne butikker vekker strid. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Striden om søndagsåpne butikker har tatt en ny vending.

DEL

KOMMENTARTidligere har Venstre åpnet for full kommunal handlefrihet på søndager, men nå presenterer Venstre-leder Trine Skei Grande en begrenset variant av lokalt selvstyre på dette området.

Venstre-lederen tar til orde for at kommunene skal få ansvar for å definere hvilke typiske turiststeder som skal få holde søndagsåpent. I dag må kommunene søke fylkesmannen for å få definert områder som turiststeder. Videre foreslår Trine Skei Grande at kommunene skal få holde åpent flere søndager enn de tre siste før jul.

Høyre/Frp-regjeringen har sendt to alternative modeller for full søndagsåpning på høring. Dette er det stor motstand mot i fagbevegelsen, i deler av handelsbransjen og i en rekke av høringssvarene. På Stortinget er det heller ikke flertall for regjeringens liberalisering. Halmstrået er Venstre som vil gi kommunene en viss handlefrihet. Det er ikke noe rop fra folk flest om søndagsåpne butikker utover det tilbudet vi har i dag. Hensynet til de ansatte i varehandelen og helligdagsfreden er også viktige argumenter.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Søndagsåpne butikker er naturlig nok et tveegget sverd. Behovet for å handle må veies opp mot ulempene ved å gjøre søndagen til en normal dag. Det hører også med til historien at søndag allerede har blitt en stor handledag – på nettet. Det overrasker oss at regjeringen ikke har gått i dialog med fagbevegelsen. Nøkkelen er å endre arbeidsmiljøloven slik at bestemmelsene om natt- og helgearbeid også omfatter varehandelen. Her burde det ha vært grunnlag for en god hestehandel.

I utgangspunktet er det i dag forbud mot å holde butikker åpne på søndager, men det er flere unntak som uthuler forbudet. Vi kan søndagshandle i såkalte Brustad-buer, butikker som er under 100 kvadratmeter. Vi kan også handle i hagesentre, i gartnerier og på typiske turiststeder på søndager. I tillegg er det et stort utvalg av dagligvarer i kiosker og på bensinstasjoner. Dagens system fører også til en viss forskjellsbehandling. Hagesentre kan holde søndagsåpent, og her får vi mange av de samme varene som Maxbo og lignende varehus bare kan tilby oss på hverdager.

Men Venstre-lederens skisse har også store svakheter. Dersom det åpnes for at kommunene skal få bestemme, vil vi fort få en domino-effekt. Når en kommune åpner for full søndagshandel, vil også nabokommunen bli presset til å gjøre det samme. Her bør det være nasjonale kjøreregler som sørger for likhet i landet. Det blir misforstått lokaldemokrati å gi ansvaret til kommunene. Og det blir udemokratisk å gi det lille partiet så mye makt.

Søndagsåpne butikker er naturlig nok et tveegget sverd.

Artikkeltags