Variert eldreomsorg

Prisen på en sykehjemsplass varierer betydelig.

Prisen på en sykehjemsplass varierer betydelig. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Prisen på sykehjemsplass spriker voldsomt mellom kommunene.

DEL

KOMMENTARDet gjør også mattilbudet på disse institusjonene. I Oslo betaler fire velstående beboere over 66.000 kroner per måned for en sykehjemsplass. I Bergen er maksprisen det halve. Det viser tall som Aftenposten offentliggjorde nylig. Enda mer overraskende er det at vi i tallene fra Statistisk sentralbyrå ikke finner noen sammenheng mellom kvalitet og pris.

På den annen side har Forbrukerrådet dokumentert at det er store forskjeller i hvor mye kommunene bruker til mat til beboerne på sykehjemmene. Noen kommuner bruker ned mot 40 kroner dagen på mat til sykehjemsbeboerne. Andre kommuner har en meny som er fire ganger så dyr.

Sentrale helsepolitikere er overrasket over de store prisforskjellene i egenbetaling ved sykehjem, men de unnskylder seg i stor grad med at dette er et lokalpolitisk spørsmål. Det er også slik at man betaler etter evne på slike institusjoner.  Ulik makspris betyr egentlig ikke så mye. Mer interessant er det derimot å diskutere kvaliteten på sykehjemmene.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Arbeiderpartiet går inn for et system for måling av kvalitet innen pleie og omsorg. Kommunene som oppfyller visse kvalitetsmål, vil da få et ekstra øremerket tilskudd. Også helseminister Bent Høie (H) innrømmer at det er for store variasjoner i kvaliteten. Han varsler derfor at det skal utarbeides en trygghetsstandard som skal bli et verktøy for å forbedre kvaliteten. Dette systemet skal først prøves ut på noen utvalgte sykehjem.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har fått regjeringen med på et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Det skal brukes 450 millioner kroner på å teste ut to alternative modeller med dette systemet i 20 kommuner. Det hører med til historien at fylkeskommunene drev sykehjemmene fra 1977 og fram til 1988. Da fikk kommunene ansvaret.

For å gjøre bildet komplett bør vi ta med at regjeringen har lovet å innføre en statlig ordning med driftstilskudd som skal hindre skjevfordeling mellom omsorgsboliger og sykehjem. Det er lettere sagt enn gjort, men høyst nødvendig. Vi venter svært så spent på løsningen.

Hittil er det bare Frp som har tatt til orde for en statlig finansiert eldreomsorg. Men dersom disse forsøkene slår positivt ut, vil også andre partier fort bli tvunget til å revurdere sine posisjoner. Nå må kommunepolitikerne kjenne sin besøkelsestid. Alternativet er at de mister ansvaret for eldreomsorgen. Spørsmålet er også hva velgerne vil. De kan presse fram en bedre kvalitet på sykehjemmene og i eldreomsorgen for øvrig. Makten ligger i stemmeseddelen for kommunevalget.

Hittil er det bare Frp som har tatt til orde for en statlig finansiert eldreomsorg.

Artikkeltags