Hvem er sterkest her?

  Artikkelen er over 3 år gammel

  Jardar Jensen (H) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bryter håndbak om kommunereformen.

  DEL

  – Trenger vi en kommunereform?

  JJ: – Det er over 50 år siden forrige kommunereform. Dagens grenser er derfor ikke tilpasset de nye oppgavene kommunene har fått, verken når det gjelder hva næringslivet trenger eller livet som innbyggerne lever. Når verden endrer seg, er ikke svaret status quo. Det vil fortsette å svekke store så vel som små kommuner, mens reformen vil styrke kommunene.

  TSV: – Norge er et mangfoldig land, og derfor trenger vi et mangfold av kommuner. De små kommunene løser sine primæroppgaver veldig bra, både når det gjelder helse, omsorg og skole. Vi har ikke behov for en stor nasjonal reform, selv om justeringer alltid vil skje.

  – Hvor mange kommuner sitter vi igjen med etter 2017?

  JJ: – Vi har ikke noe mål om antall kommuner. Prosessen skjer best lokalt og regionalt. Vårt mål er å få bedre tjenester der innbyggerne lever, om det er i 100, 300 eller 400 kommuner. Tallet gir seg selv når vi er ferdig med prosessen. Fokus på antall kommuner tar oppmerksomheten bort fra det som er viktig.

  TSV: – Vi har ikke noe mål om at det skal bli færre kommuner. Det må vurderes lokalt. Høyre hadde i begynnelsen et stort ønske om å slå sammen et stort antall kommuner. Jeg tror det blir langt færre enn det Høyre hadde som mål. Noen justeringer blir det nok.

  – Tvang eller frivillighet?

  JJ: – Helt fra starten har reformen vært basert på frivillighet. De beste løsningene finner man lokalt. Men vi har en åpning for at Stortinget kan ta en beslutning i enkeltsaker hvor det kan ødelegge for en god regional utvikling hvis en kommune sier nei.

  TSV: – Vi er helt ufravikelige på at det skal være helt frivillig. Vi er uenige med regjeringen om tidsfristen og tror den kan bidra til at noen kommuner blir presset og oppleve det som en tvang.

  – Hvilket oppgaver skal kommunene ha?

  JJ: – Noen av forslagene i den nye oppgavemeldingen er klare, noen skal utredes videre. Det avhenger litt av hvordan strukturen blir. Kommunenes oppgaver er egentlig store nok. Derfor startet vi reformen. Men noen oppgaver kan løses naturlig nærmere innbyggerne. Det er målet vårt.

  TSV: – Omsorg, oppvekst og gode nærmiljøer er de viktigste primæroppgavene. Også i framtiden. I regjeringens oppgavejusteringer er ingen store, nye og tunge oppgaver lagt til kommunene. Men noen rettighetsbaserte oppgaver bør fortsatt være statlige, som for eksempel hjelpemiddelsentralen.

  – Kan en kommune være for liten?

  JJ: – Både ja og nei. Det er en litt negativ utvikling at vi har 198 kommuner med mindre enn 2.500 innbyggere. Det er ikke noe problem i seg selv. Men utviklingen i disse kommunene får det til å blinke et varsellys. Kun fem av disse 198 kommunene har hatt et fødselsoverskudd siden 1965. Den problemstillingen må vi ta. Vi må spørre oss om kommunene er i stand til å løse basisoppgavene.

  TSV: – Tre spredtbygde kommuner blir ikke en tettbygd ved å ty til en sammenslåing. Små kommuner løser de grunnleggende oppgavene svært bra og bedre enn mange av de store. (ANB)

  Artikkeltags