Inviterer til klimaløft

Bygg- og anleggsnæringen står for om lag 15 prosent av de direkte nasjonale klimagassutslippene.

Bygg- og anleggsnæringen står for om lag 15 prosent av de direkte nasjonale klimagassutslippene. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommune-Norge oppfordres til å tenke nytt i sine byggemetoder.

DEL

– Med enkle grep kan utslippene fra bygg- og anleggssektoren reduseres kraftig, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Sender brev

Sammen med kollega Heidi Finstad Kielland i Treindustrien, som organiserer norske produsenter av trelast og trebaserte byggeartikler, vil det etter høstens valg bli sendt en oppfordring til alle nye folkevalgte i landets kommuner og fylker.

– Vi har hørt mye om behovet for reduserte klimagassutslipp i valgkampen. Derfor har vi laget en huskeliste for hvordan lokalpolitikerne kan sikre at overordnede politiske ambisjoner følges opp av tiltak som faktisk vil gi store og konkrete resultater, sier Finstad Kielland og Lahnstein.

Seks av ti

Oppfordringen kommer i kjølvannet av at Rakkestad-ordfører Ellen Solbrække nylig sendte ut et brev til 447 ordførere og bedt samtlige om å bli med på den nasjonale stafettaksjonen «Ordførere for tre».

Seks av ti norske kommuner følger nemlig ikke opp Stortingets vedtak om reduksjon av klimagassutslippene.

Lahnstein sier seg enig i at økt bruk av tre som byggemateriale er et tiltak som raskt kan tas i bruk.

– Både miljø og bærekraft bør få en tydeligere posisjon i det kommunale planverket. Det bør vektlegges i områdereguleringer så vel som i kommuneplaner og kommunedelplaner, understreker Lahnstein.

Han håper punktene om klima og grønt skifte vil utløse konkrete tiltak som monner.

– Politikerne må bli tydelige på at bruken av fornybare materialer med lavt CO2-avtrykk skal økes, mener Lahnstein.

Følger ikke opp

– Dette kan gjøres blant annet ved å formulere tydelige mål om økt bruk av fornybare ressurser i kommuneplaner, klimaplaner og områdeplaner, påpeker Finstad Kielland og Lahnstein.

I besittelse av å være innkjøper av bygg- og anleggstjenester mener begge at kommunene også bør be om at det stilles krav til miljøregnskap for ulike alternativer fra sine leverandører.

– I dag opplever vi altfor ofte at de miljøvennlige alternativene ikke engang blir vurdert selv om de ikke har høyere kostnad enn tradisjonelle løsninger, avslutter Lahnstein. (ANB)

Artikkeltags