– Landets ordførere svikter

Ellen Solbrække har spurt 447 ordførerkolleger om å bli med på den nasjonale stafettaksjonen «Ordførere for tre».

Ellen Solbrække har spurt 447 ordførerkolleger om å bli med på den nasjonale stafettaksjonen «Ordførere for tre». Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kritiserer ordførerkolleger for ikke å gjøre nok i klimakampen.

DEL

Rakkestads ordfører Ellen Solbrække har derfor sendt et brev til 447 ordførere og bedt samtlige om å bli med på den nasjonale stafettaksjonen «Ordførere for tre».

– Det er helt avgjørende at vi alle nå setter inn et ekstra gir for å redusere jordens klimautslipp, sier Solbrække til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mangler ideer

Seks av ti norske kommuner følger nemlig ikke opp Stortingets vedtak om reduksjon av klimagassutslippene.

Reduksjonen skal være på minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Undersøkelsen Rakkestad kommune har gjennomført overfor alle landets ordførere og rådmenn, tyder på at det mangler ideer, planer og tiltak i kommunene som kan bidra til reduserte klimautslipp, ifølge Rakkestad-ordføreren.

– Jeg er engstelig for at dette er et uttrykk for en passivitet vi ikke har råd til, sier hun.

Trær og skog

Ifølge Solbrække er økt bruk av tre som byggemateriale et enkelt tiltak norske kommuner raskt kan bruke i arbeidet for reduserte klimautslipp.

– Trær og skog er et av de viktigste elementene for å binde karbon, og de norske skogene har et årlig netto-opptak av CO2 som tilsvarer cirka 50 prosent av klimagassutslippene fra andre sektorer i Norge, forteller Ellen Solbrække.

De siste årene har massivtre blitt et nytt produkt basert på tre – i tillegg til tradisjonelt reisverk. Det har vist seg at massivtre i mange sammenhenger er en fullverdig konkurrent til stål og betong som byggemateriale i mange typer bygg - både når det gjelder pris, byggehastighet, arbeidsmiljø og bomiljø.

I vekst

– Rundt om i verden er denne byggemetoden i sterk vekst og møter anerkjennelse i mange miljøer. I Norge er byggemetoden kommet i gang, og det har særlig blitt bygd mange hybelhus i massivtre i tilknytning til høyskoler og universiteter. Flere kommuner vurderer å øke bruken av massivtre i bygg - det gjelder både skoler, sykehjem og omsorgsleiligheter. Potensialet er likevel enda større, mener Rakkestad-ordføreren.

Drøyt halvparten av landets ordførere og rådmenn svarer at de ikke har vurdert å bruke massivtre som byggemateriale når de skal bygge nye bygg og boliger i kommunal regi. Bare 22 prosent har vurdert det, ifølge Solbrække.

– Må få kunnskap

Ordførere mangler kunnskap om klimafordelene ved bruk av massivtre. Nesten halvparten av de spurte svarte at de ikke kjenner til fordelene når det gjelder massivtre som byggemateriale.

– I Rakkestad er vi i ferd med å bygge opp en slik kompetanse, og skal tre få reell effekt som et nasjonalt klimareduserende tiltak, må alle norske kommuner bli bedre etterspørrere og bestillere. Jeg håper landets ordførere ser dette klimapotensialet, sier Ellen Solbrække.

Østfold fylkeskommune har vedtatt at alle bygg som oppføres i fylkeskommunens regi skal vurderes oppført i tre.

Rakkestad kommune vedtok i sommer at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer. Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer. (ANB)

Artikkeltags