Strømsjokk til vinteren

Energiprisene i Norge faller mer enn i andre land.

Energiprisene i Norge faller mer enn i andre land. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Selv om det flommer over i norske vannmagasiner, blir strømmen knalldyr til vinteren. Prisen er forventet å øke fra 21 til 47 øre per kilowattime. Et nytt kvotesystem for kraft gir prishopp fra 2008.

DEL

Det kan bli dyrt å skru litt ekstra opp på panelovnene til vinteren. Strømmen blir minst dobbelt så dyr som den er akkurat nå. Det tyder i alle fall framtidsprisene på kraftbørsen Nordpool på, skriver Dagsavisen.

På kraftbøren koster nå strømmen for forbrukerne nå omtrent 21 øre per kWh (kilowattime), mens den i 2008 vil koste cirka 47 øre per kWh, viser en kjapp beregning fra fagfolk i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Nye kvotepriser

Årsaken er de nye europeiske kvoteprisene som innføres ved årsskiftet. Det siste året har prisene på CO2-kvoter vært lave.

– Kvoteprisen fra 2008 blir mye høyere, men akkurat hvor høy er fortsatt usikkert. Rammebetingelsene i EU er ikke klare enda, og prisene vil avhenge av hvor mange utslippsavtaler man får og hvor lett eller vanskelig det blir å redusere utslippene, sier Orvika Rosnes i ECON.

Redaktør av KraftNytt, Kjell Rønningsbakk, tror strømprisen vil øke betraktelig allerede til høsten.

– Mange kraftprodusenter vil holde tilbake produksjon, slik at de kan levere mer etter årsskiftet når prisene forventes å stige, sier Rønningsbakk.

– Så vi får ikke noe glede av at silregnet?

– Selv om vi vasser i vann, vil vi uansett få en betydelig prisøkning siden vi er integrert i det europeiske kraftmarkedet, fastslår Rønningsbakk.

Heller ikke han tør spå hva strømprisen blir til vinteren.

– Men mange spår at den i alle fall blir 20-30 prosent høyere enn i fjor, sier han.

Blir det sprengkaldt, øker etterspørselen - og dermed prisen.

Sikrer seg

Spotprisen for strøm på Nordpool er nå 22,25 euro per megawattime for levering det nærmeste døgnet. Strømkjøpere som vil sikre seg strøm til en gitt pris rett over årsskiftet, må ut med mer enn dobbelt så mye; 46,50 euro per megawatt i 1. kvartal 2008. I januar, februar og mars 2009 får du strøm til 51,15 euro per megawatt om du inngår kontrakt nå.

–Disse prisene uttrykker hva markedsaktørene forventer vil skje. Man handler ikke fysisk strøm, men sikrer seg strøm til denne prisen, fastslår stedfortredende Nordpoolsjef Petter Torp.

Prisene kan dermed bli enda høyere enn dette, men de kan også bli lavere. Usikkerhetsfaktorene er flere enn på lenge.

Billigere, tross alt

Det intense regnet i hele Sør-Norge sikrer imidlertid breddfulle vannmagasiner. Og mye vannkraft gir billigere vannkraft. Dessuten fortrenger det kullkraft, som gjør at man trenger færre kvoter - som igjen gir billigere strøm, trøster Orvika Rosnes i ECON. Hun påpeker at den første smellen med kvoter kom allerede vinteren 2005-2006.

– Så jeg tror ikke det er noen grunn til å krisemaksimere. Hvis vi ikke hadde hatt fulle vannmagasiner nå, ville kraftprisen vært enda høyere. Regnet trekker strømprisen ned, konstaterer hun.

– Men ikke nok for å demme opp for de kommende CO2-kvotene for kull- og gasskraft?

– Det er ikke sikkert. Hvilken effekt som får størst betydning, er fortsatt uklart, sier Rosnes.

At prisen øker i 2008, har man også registrert i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– I det finansielle markedet forventes det vesentlig høyere priser for året 2008. Det henger sammen med økte kostnader for CO2 kvoter og at faren for overløp ville avta utover høsten. Om denne prisøkningen vil gå over etter en periode er mer usikkert, sier Nils Spjeldnæs, rådgiver i NVE. (ANB)

Artikkeltags