Jubileet er i gang. Til stor glede for rojalistene.