En eksplosiv skogbrann har tvunget 11.000 mennesker fra sine hjem i den amerikanske delstaten Colorado.