Med oransje hår og et forvirret blikk møtte massakremistenkte James Holmes opp i retten.