Politiet anslo koret som framførte sangen Breivik hater til 40.000.