Norske bilder gjennom 200 år. Utstilling på Nasjonalbiblioteket.