Det brenner fortsatt etter at et gedigent frakttogsett sporet av i Ohio.